Cab repair for all brands of truck cabs

Cab Bench

Til reparation af alle mærker af lastbilførerhuse

JOSAM Cab Bench består af en fast bund, som er forankret til bjælker i værkstedsgulvet. Bevægelige monteringspunkter gør det let at montere selv alvorligt beskadigede førerhuse. Førerhuset skubbes og trækkes ind i den korrekte vandrette position ved hjælp af to bevægelige hydraulikcylindre og særlige armaturer. Der fås adapter sæt er til mere end tres forskellige førehusmodeller, der er fremstillet af MERCEDES, IVECO, RENAULT, SCANIA, VOLVO, DAF, MAN, FORD og HINO.

Josam fremstiller konstant adapter sæt for at tilpasse sig de nyeste førerhuset modeller og for at imødekomme kundernes ønsker. Forsikringsomkostninger er en af de store udgifter for en køretøjsejer. Ved at reparere skader opstået ved ulykker fremfor at købe nye reservedele holdes omkostningerne og forsikringspræmier på et minimum. JOSAMs tryk/træk tårne udstyret med udvidede højtrækkende bjælker og andet særligt tilbehør assisterer med opretning og reparation af førerhusets lodrette rammedele og tagsektion.

Brochure