JOSAM cab tower – damage repair of higher vehicles and cabs

Cab Tower

JOSAM Cab Tower til reparation af skader på højere køretøjer og førerhuse.

For at rette højere køretøjsenheder og skrog kan den eksisterende JOSAM Frame Press udvides med tårne. Med andre ord bliver presse og kontrastøttevognene der normalt anvendes til rammeopretning til basen for de Cab Towers, der bruges ved førerhus og bus reparation mv.

JOSAM har to versioner af “Cab Tower”, afhængigt af hvilken type gulv installation kunden har valgt. Det ene alternativ er den konventionelle I-bjælke forankring. Dette betyder, at et gulvstativ eller et I-bjælke kvadrat er blevet installeret i værkstedet. Hvis du allerede arbejder med et JOSAM rammeopretningssystem, som er forankret på denne måde, vil en I-bjælke løsning være den bedste mulighed. Vognen og “Cab Bench”en forankres begge direkte i sporene i gulvstativet.

Brochure